Home צור קשר
  מהי לידת בית
האם זה בטוח
כיצד להתמודד עם הכאב
כיצד לבחור מיילדת
לידות בית בעולם
 

 

לידות בית בישראל ובעולם
נושא לידות הבית קיים במדינות רבות בעולם והעלייה במספר הנשים המבקשות לבחור באפשרות הטבעית ללדת את ילדיהן מתקשרת לעלייה במודעות לנושאי הסביבה ולחזרה לטבע. יותר ויותר נשים מאמינות בכוחו של גופן לחוות את חוויית הלידה ללא הרדמה וללא התערבות רפואית.
לידות בית בישראל
בישראל מתקיימות כ-700 לידות בית מתוכננות בשנה, המתבצעות ברובן ע"י מיילדות בית מוסמכות השייכות לארגון אמה"י – ארגון מיילדות הבית ישראל . קבלת לידות בית בישראל היא פעילות חוקית על פי "פקודת המיילדות 1929". משרד הבריאות הסדיר את נושא לידות הבית בישראל בשנת 2008 במסגרת חוזר מנכ"ל .
לידות בית בהולנד
בהולנד 35% מכלל הלידות מתרחשות בבית. מתקיימת שם מערכת אינטגרטיבית של שירותי מיילדות בית הכוללת מיילדות מיומנות ובעלות הכשרה מתאימה אשר פועלות בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ע"י מערכת הבריאות ההולנדית עם גיבוי מתאים של בתי חולים.
לידות בית במדינת קולורדו
במדינת קולורדו בארה"ב מעוגנת לידת הבית בחוקי המדינה וקיימים קריטריונים ברורים להכשרת המיילדת והסמכתה ללידות בית ולנהלי עבודה וחירום מוגדרים.
לידות בית באנגליה
באנגליה קבעה ועדת בית הנבחרים לשרותי בריאות האישה -דו"ח ווינטרטון 1992- כי "המדיניות המעודדת כל אישה ללדת בבית חולים אינה ניתנת להצדקה מסיבות בטיחותיות", וכן כי "אין הוכחה ברורה לכך כי בית חולים הוא בהכרח סביבה בטיחותית למרבית האמהות היילודים ואפשר, אם כי לא הוכח, כי ההיפך הוא הנכון."
לידות בית באוסטרליה
באוסטרליה, ארגון ה - D.R.S. – Doctors Reform Society of Australia - מכיר בזכות הנשים לבחור בלידת בית כאשר אין התוויות נגד. כמו כן הם ממליצים כי מערכת הבריאות תנקוט צעדים מתאימים בכדי שלידת-בית בסיוע מיילדת או רופא תהיה ניתנת להשגה, יחד עם אספקת שירותי גיבוי אפקטיביים של אמבולנס ובית חולים כאשר מתעורר צורך בפינוי היולדת.
לידות בית באירלנד
ארגון ה - H.B.A. – Home Birth Association.הוא קבוצה התנדבותית שהוקמה ב- 1982 במטרה לספק מידע ותמיכה למעונינים בלידות בית. הארגון מסייע להורים לבצע בחירה מדעת ע"י פרסומים, מענה טלפוני לשאלות, ריכוז רשימת מיילדות מוסמכות, קיום מפגשים פתוחים חדשיים וארגון סדנאות וכנסים. הארגון מפעיל "לובי" מול מערכת הבריאות בכדי לקדם את הנושא ברמה הלאומית כשירות רפואי מוסדר לציבור.
 
     

 

 
 

Copyright © 2004 [Anat Tel-Oren]