Home צור קשר
  מהי לידת בית
האם זה בטוח
כיצד להתמודד עם הכאב
כיצד לבחור מיילדת
לידות בית בעולם
 

דו"ח ארגון הבריאות העולמי קובע

"הבית הינו סביבה מתאימה ללידת ילדים. יש לספק הן ליולדת והן למיילדת הבוחרות באפשרות זו את כל כלי האבחון, הייעוץ והחירום כנדרש ללא קשר למקום הלידה."

לידת בית בטוחה לנשים בסיכון נמוך

קיום לידות בית מוכר בעולם במדינות רבות, ומחקרים העוסקים בנושא מדווחים כי לידת בית בסיוע מיילדת מוסמכת מהווה אופציה בטוחה ליולדות בריאות בסיכון נמוך הנושאות הריון תקין, וניתן גיבוי רפואי של בית חולים קרוב. קיימים מחקרים המראים שיעור נמוך של קרעים, זיהומים ודימומים ושיעור נמוך במיוחד של ניתוחים קיסריים בלידות בית.

מתי עוברים לבית החולים?

במהלך המעקב הטרום הריוני אני מפרטת בפני היולדת מצבים הדורשים העברה לבית החולים, כגון דימום משמעותי, מים מיקוניאליים סמיכים, חוסר התקדמות בלידה, בקשת היולדת לעבור לבית החולים ועוד.

 

מיסוד לידות בית במסגרת שירותי הבריאות בישראל
סקירת ספרות ודיון בבעיה של בריאות הציבור - ענת תל-אורן (2001)
תוצאות של לידות בית מתוכננות עם מיילדות מוסמכות מקצועיות בצפון אמריקה - תרגום
פורסם ב- (BMJ)British Medical Journal ב- 2005. תורגם ע"י ענת תל-אורן
המקור באנגלית
 
         
 

Copyright © 2004 [Anat Tel-Oren]